Personlige verktøy

Subsections

Hjelpemidler

 

Vi viser til fagskolens eksamensreglement på It`s learning under Informasjon til studenter.

 

Diverse skjemaer finner du her: http://bmv.iskole.no/eknet/start.aspx?ID=Skjema&Main=1


Tillatte hjelpemiddel til eksamen står spesifisert i eksamensoppgaven og evt i informasjons/ forberedelsesdel for faget.

 

Disse hjelpemidlene er vanligvis tillatt:

  • Alle typer ordbøker
  • Læreplan og vurderingsveiledninger
  • Fagspesifikke oppslagsverk (avtalt på forhånd og bekjentgjort av skolen/ faglærer)
  • Kalkulator
  • Formelsamling *
  • Notatark fra forberedelsesdel **
  • Relevante skrive-, tegnesaker og måleutstyr

 

*
Dersom en eksaminand vil ha med formelsamling til eksamen, må den som tidligere være uten notat (bokstaver, tall eller symbol). Det er ikke tillatt å lime inn nye sider over opprinnelig tekst i formelsamlingen. Det kan gjøres fargemarkeringer, men den opprinnelige teksten og formatet i formelsamlingen må ikke endres.

**
Eksamenskandidater som skal ta eksamen med forberedelsesdel, kan ta med notatark avgrenset til to A4-sider. Alle forberedelsesark skal være påført skolens stempel.

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00