Personlige verktøy

Subsections

Oppmelding

Utdrag fra Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning


 

9.2 Ny oppmelding ved ikke bestått eksamen

Dersom en student har oppnådd bestått modulkarakter (A, B, C, D, E) og den avlagte eksamen blir vurdert til strykkarakter, er det mulig så snart eksamenskarakteren er blitt offentliggjort og klagefristen er utløpt, å melde seg opp til neste ordinære eksamen. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby en slik eksamen uten ekstra kostnad.

 

 

9.3 Oppmelding til forbedringseksamen

Det vil også være mulig, innen tidsfrist som nevnt over, å melde seg opp til forbedringseksamen. Slik oppmelding vil måtte betales av den enkelte. Eksamensavgiften fastsettes årlig og vil  være kr. 1000,- pr. eksamen. Det forutsettes at ordinær eksamen er avlagt før en kan melde seg opp til forbedringseksamen. Eksamen kan maksimalt avlegges tre ganger.

 

 

Kontinuasjonsdatoer for petroleumstekniske fag høst 2015:

Leting og brønnplanlegging (00TP00D)             26. august 2015

Subsea kompl. og intervensjon (00TP004H)      26. august 2015

Oppmeldingsfrist 1. august 

 

 

Kontinuasjonsdatoer for maritime fag høst 2015 : 

1. års-studenter som stryker til ordinær eksamen blir automatisk oppmeldt til kont eksamen, selv om klage sendes inn.

2. års studenter som stryker til ordinær eksamen må melde seg opp til kont eksamen innen 1. august 

 

17.08.2015

00TM01I - Navigering på ledelsesnivå,

00TM02I - Maskineri   på ledelsesnivå

17.08.2015

00TM01A - Navigering på det operative nivået

00TM02A - Maskineri på det operative nivået

19.08.2015

00TM01J - Lasting,   lossing og stuing på ledelsesnivå

00TM02J - Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner ledelsesnivå.

19.08.2015

00TM01B - Lasting,   lossing og stuing på operativt nivået

00TM02B - Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operativt                  nivået

21.08.2015

00TM02C-  Vedlikehold og reparasjoner på det operative nivået

00TM02K - Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivå

24.08.2015

00TM01K-  Kontroll   av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå,

00TM02L - Kontroll   av skipets drift og omsorg for personer om bord på ledelsesnivå

24.08.2015

00TM01C - Kontroll   av skipets drift og omsorg for personer om bord på 
                det operative    nivået

00TM02D - Kontroll   av skipets drift og omsorg for personer om bord på det    
                 operative nivået.

26.08.2015

00TM01M - Maritim   engelsk på ledelsesnivå,

00TM02M - Maritim   engelsk på ledelsesnivå

26.08.2015

00TM01E - Maritim   engelsk på operativt nivå

00TM02E - Maritim   engelsk på operativt nivå

28.08.2015

                 Trekk-emne   ledelses nivå

28.08.2015

                 Trekk-emne   operativt nivå

 

 

Neste anledning til å ta opp igjen eksamen er ved ordinær eksamen våren 2016.

Frist for oppmelding er da 1. april.

  

Skjema for oppmelding finner du på vår hjemmeside.

Eksamen starter kl 0900 og seneste fremmøte er kl 0830

Oppslag om rom finner du på tavle i 3. etg.

Lykke til med eksamen!

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00