Personlige verktøy

Subsections

Opptakskrav Petroleumsteknologi

Alle søkere til Petroleumsteknologi (boring og havbunn) må dokumentere offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan erstattes av kursbevis fra bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1.august 2007.

I tillegg gjelder følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått VG2 (VK1) med fagbrev innen boreoperatør- eller brønnfaget, eller
  • Lærekontrakt som viser fullført læretid innen boreoperatør- eller brønnfaget i løpet

    av det året det søkes opptak, eller

  • Minimum 5 års relevant praksis (primært relatert til boring/brønn) samt realkompetanse

    i fellesfag (allmenne fag) tilsvarende læreplanene i Vg1 (grunnkurs) og

    Vg2 (VK1), eller

  • Fagbrev innen mekaniske fag, kjemi/prosessfag eller elektrofag (etter 2010, som

    følge av ny struktur i Kunnskapsløftet, gjelder dette også fagbrev innen teknikk og

    industriell produksjon).

 

Søkere med en annen type fagbrev som er i jobb, kan ta kontakt med  OOF kontakt@oof.no eller telefon 51 95 04 20 for nærmere informasjon om mulighet for å ta relevant fagbrev.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00