Personlige verktøy

Subsections
 

Boklister 2015-2016

 

Kurskode

 Utdanningsretninger

 Fordypninger

FTM 01H

 Maritim Maskinoffiser

 Skipsteknikk (maskinist/maskinsjef)

FTM 02H

 Maritim Dekksoffiserr

 Nautikk (styrmann/kaptein)

FTP 01H

 Petroelumsteknologi

 Bore- og brønnteknikk 

FTP 04H

 Petroelumsteknologi

 Havbunnsinnstallasjoner 

 

 

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00