Personlige verktøy

Subsections
 

Legatordning

Statutter Havnefogd Iversen og Hustrus legat Bergen Maritime deler årlig ut 4 legatporsjoner i Videregående skole og 3 legatporsjoner i Fagskolen.

 

  • Statutter Havnefogd Iversen og hustrus legat.

 

Bergen maritime skole kan årlig dele ut flere legatporsjoner. Vilkår for tildeling finner du her

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00