Personlige verktøy

Subsections
 

Studentråd

Studenter i maritime- og petroleumstekniske fagretninger ved Bergen maritime fagskole har eget studentråd.

Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens studentråd. Tillitsvalgte fungere også som klassens verneombud (dersom ikke eget verneombud velges) i saker som angår helse, miljø og sikkerhet.

Studentrådet har uttalerett i saker som angår studentenes rettigheter, saker som har alminnelig interesse ved skolen, samt velferdssaker.

Skolen ser det som svært viktig at studentene tar aktivt del i det som skjer fra dag til dag.

 

Leder for studentråd 2014/2015 er Kristian Bjelland, ytterlige medlemmer finner du her

Fagskoleinspektør BMFAud M. Skrivarhaug Hilland er kontaktperson for fagskolens studentråd.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00