Personlige verktøy

Subsections
 

Hydraulikk

Bergen maritime skole har som første offentlige skole i Norge fått CETOP godkjenning på nivå 1 og 2.

HydraulikkCetop-kurs etter europeisk kvalifikasjonsstandard innen utdanning i hydraulikk.

 

Tilbudet gis til studenter på petroleumsteknisk fagskole.

  • Godkjent CETOP nivå 1:
    Godkjenner våre studenter på et basisnivå i hydraulikk. Denne får alle som gjennomfører petroleumsteknisk fagskole.
  • Godkjent CETOP nivå 2:
    Gir et sertifikat på at man tilfredsstiller formelle krav for å arbeide med hydraulisk løfteutstyr offshore. Forutsetningen for å få CETOP nivå 2 er at man har deltatt på all undervisning, fått godkjent 10 arbeidskrav i faget og avlagt eksamen.


CETOP utdanningen er godkjent av NOKUT, CETOP sentralt, og av HPF-Hydraulikk & Pneumatikk Foreningen i Norge.

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00