Personlige verktøy

Subsections
 

ECDIS

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems).

 

ECDIS-IMO, Model kurs 1.27 (Electronic chart display and information systems).


ECDIS-opplæringen vil bli gjennomført som forelesning i klasserom og praktiske øvelser på skolens ECDIS-simulator.

 

Målgruppe:
Kurset gjelder for studenter som er under utdanning til navigatører, styrmenn, overstyrmenn, kapteiner, loser og andre som har ansvar knyttet til navigeringen.

 

Forkunnskaper:
Kandidaten skal ha erfaring i kartarbeid, og kjennskap til standard navigasjonsprosedyrer og navigasjonsutstyr.

 

Innhold:

  • Kurset baserer seg på IMO Modell kurs 1.27. 
  • Kurset skal bedre/forsterke sikker navigering ved å tilføre kunnskap og erfaringer som er nødvendig for å utnytte mulighetene i ECDIS fullt ut.
  • STCW 95 Table A-1 1-1 påpeker at ECDIS inngår i begrepet "kart".  Det vil si at navigatører som bruker ECDIS må ha like grundig opplæring og like gode kunnskaper om ECDIS systemet som det de har om kart.

 

Utstrakt simulatortrening på vår ECDIS-simulator.

 

 

Varighet:
3 dager

 

Pris: 11.000,-

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00