Personlige verktøy

Subsections

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk 477 timer (etter ny læreplan av juni 2007). Fulltidsstudie på kveldstid med trening i laboratorie og på simulator.

Plattform


Forkunnskaper:

Vi følger Utdanningsdirektoratets forskrift om opptakskrav til voksenopplæring for videregående skole på Vg2 nivå. 
Dette betyr at søkere til det utvidede kurset "Grunnleggende kurs i bore og brønnteknikk etter Vg2 fagplan", må ha minimum et relevant grunnkurs og fullført allmennfagene norsk, engelsk og matematikk på Vk1 nivå, eller tilsvarende allmennfaglig bakgrunn eller relevant fagbrev eller fagskole. I tillegg ønsker de fleste selskapene i offshorebransjen at jobbsøkere har minst et par års relevant praktisk arbeidserfaring, primært innen mekanisk, elektro, prosess, bygg, landbruk, fiskeri eller sjøfartsfag.

  

Krav:

Du må ha Offshore helsesertifikat for å få jobb offshore. Dersom du ikke har slikt sertifikat bør du kontakte din lege og få ordnet det slik at du er sikker på at du er helsemessig skikket til å arbeide offshore. Dette er ikke nødvendig for å få gå på kurset, men du får ikke arbeid offshore dersom du ikke har gyldig helsesertifikat. En slik helseattest er normalt gyldig i 2 år.
I tillegg må du ha OLF godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for offshore, Traverskran G4 og VHF kurs.

 

Målgruppe:

"Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk" er et introduksjonskurs for deg som ønsker å søke jobb offshore innen dette fagfeltet. Det finnes også landbaserte jobber innen oljeindustrien der man kan ha stor nytte av dette kurset.

Studentene vil bli gitt faglig fordypning ved slamlaboratorieøvelser, prosjektoppgaver og ved bruk av fullskala boresimulator. 
Studentene kan ta hver modul for seg. Bestått gjennomføring av begge moduler vil føre frem til kursbevis for "Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk".

 

Varighet:

  • Totalt 5 måneder (inklusive nødvendig OLF-, VHF, krankurs og offentlig eksamen)
  • Modul I : 7 uker
  • Modul II : 5 uker
  • Modul III: 2 uker
  • OLF- sikkerhetskurs
  • VHF- kurs
  • Krankurs/ Riggerkurs

 

Eksamen:

  • Tverrfaglig lokalgitt eksamen, modul I, skriftlig 5 timer
  • Trykkontroll lokallgitt eksamen, modul II, skriftlig 5 timer
  • HMS og helhetlig vurdering, modul III.


Privatist - Offentlig eksamen - Egen oppmelding via Hordaland Fylkeskommune - privatistweb. Nærmere informasjon ved kursoppstart.

  

Diverse info:

Studentene vil bli gitt faglig fordypning ved slamlaboratorieøvelser, prosjektoppgaver og ved bruk av fullskala boresimulator. 

 

Studentene kan ta hver modul for seg. Bestått gjennomføring av begge moduler vil føre frem til kursbevis for grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk.

 

Lån:

Kursdeltakere kan søke lån og stipend Statens lånekasse for utdanning på vanlige vilkår.

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med Gustav Bahus -    415 52 100

 

Pris: 54 850,-  (eksklusive nødvendig OLF-, VHF, krankurs og offentlig eksamen).

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00