Personlige verktøy

Subsections

Simulatorpark

Bergen maritime har simulatorer til bruk i både maritime og offshorerelaterte fag. Skolens seneste investering er en fullskala 3D boresimulator. Denne vil bli benyttet både for bore- og nedihullsoperasjoner. Fullt integrert. Denne er bygget som en egen etasje på skolen med tilhørende undervisningssenter.

Fullskala 3D simulator av boredekk og nedihullsoperasjoner

Bergen maritime skole har kjøpt verdens mest avanserte boresimulator, en såkalt Drillsim-6000.

Les mer…

Skips/bro simulator type Kongsberg Polaris

Fire selvstendige broer med visuelle skjermer og to instruktørstasjoner.

Les mer…

Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering og Kongsberg DP basic trainer er installert på en bro med tilhørende skipssimulator.

Les mer…

Radiosimulator

Bergen maritine skole har fra desember 2010 satt i drift en ny radiosimulator.

Les mer…

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00