Personlige verktøy

Subsections

Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering og Kongsberg DP basic trainer er installert på en bro med tilhørende skipssimulator.

1355755231_708.jpg

En av de senere investeringer ved skolen er DP basic trainer, som er koplet opp mot Polaris skip simulator. Dette er virkelig en nyvinning ved Bergen maritime sin nautiske utdanning. Få, om noen andre fagskoler i landet har tilsvarende utstyr.

Dette gjør skolen i stand til å gi studentene spesialkompetanse utover de maritime sertifikatkravene. En kompetanse som næringen i stadig økende grad etterspør.

 

Dynamisk posisjonering (vanligvis bare benevnt DP) er i utgangspunket en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare rigger i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. 

Dynamisk posisjonering krever en egen datamaskin som samler data om bølgenes virkning på skroget, om vind, hvilken retning fartøyet peker i, og nåværende posisjon. Datamaskinen sender så kommandosignaler til fartøyets propeller, ror og thrustere. Det brukes svært avansert kybernetikk for å forutsi endringer før de faktisk skjer.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00