Personlige verktøy

Subsections

Fullskala maskinsimulator

Neptun MC 90 III
Lars Hellevik (til høyre) underviser våre fremtidige maskinsjefer
 
Maskinsimulator BMS.JPG

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00