Personlige verktøy

Subsections

Skips/bro simulator type Kongsberg Polaris

Fire selvstendige broer med visuelle skjermer og to instruktørstasjoner.
1355755934.jpg

Utdanningen er splittet i en praktisk vei ved de maritime fagskolene og i en mer teoretisk/akademisk vei i høgskolesystemet. Bergen maritime tilhører den praktiske, og derfor er opptaksgrunnlaget for studentene fartstid og fagbrev som matros.

 

Utdanningsforløpet er to år:
År 1: Nautikk på det operative nivå (tidligere Styrmannsskolen).
År 2: Nautikk på ledelses nivå (skipsfører).


Opplæring på simulatorer er i dag et must. Selv om studentene har fartstid, så er den minimal, derfor er simulatorer i bruk i alle disipliner som navigasjon, navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, behandling av skip, manøvrering og nødsituasjoner.Simulering i denne utdanningen er det verktøyet som gir det optimale læringsutbytte for våre studenter.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00