Personlige verktøy

Subsections

Oppgaveskriving

Tips og bruk av kilder i skolearbeid.

Før du begynner å skrive kan du stille deg spørsmålene:

 • Hva kan jeg om emnet fra før?
 • Hvor omfattende er oppgaven jeg skal skrive?
 • Hvor lang tid har jeg til disposisjon?
 • Er temaet jeg skal jobbe med statisk (liten eller ingen endring) eller dynamisk (i endring)?

 

Trykt materiale og Internett – forskjeller:

Bok:

 • Varig kilde og medium.
 • Klar bibliografisk beskrivelse.
 • Kostbart å publisere og markedsføre.
 • Ofte evaluert av en redaktør.

 

Internett:

 • Midlertidig kilde og medium.
 • Uklare/mangelfulle bibliografiske data.
 • Rimelig å publisere og markedsføre.
 • Informasjonen er ofte ikke evaluert.

 

Noen spørsmål du kan stille deg er:

 • Hvem er ansvarlig? Se på domenet, kan personen/organisasjonen kontaktes?
 • Har kilden faglig anerkjennelse?
 • Hvem er målgruppen?
 • Er kilden nøytral?
 • Hva er motivet?
 • Er fremstillingen reklame, fakta eller meninger?
 • Når ble den sist oppdater?
 • Har siden en god og aktuell lenkesamling? Sjekk for ”døde” lenker!
 • Er språkbruken troverdig? Se etter skrivefeil!
 • Har siden en god og tydelig layout?

 

Se også Søk og skriv – Nettkurs i oppgaveskriving lansert av Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00