Personlige verktøy

Subsections

Utlån av lærebøker

 Reglar for utlån av lærebøker i vidaregåande skolar i Hordaland

 NYE REGLAR FOR ERSTATNING AV TAPTE BØKER

 1.      Eleven får bibliotekkort i biblioteket når han/ho:

* viser legitimasjon

* har lese og godkjend brosjyren om nasjonalt lånekort

 Bibliotekkortet skal signerast. Signatur gjeld som godkjenning av desse reglane.

Har eleven nasjonalt bibliotekkort frå før, kan han/ho bruke dette.

      Nytt bibliotekkort ved tap kostar kr 10.

 2.      Eleven har ansvar for å levere bøkene tilbake i god stand:

* Bøkene skal vere reine.

* Ein får ikkje skrive i eller setje merke i bøkene!

* Strekkodane skal vere intakte

* Innleveringsfristen skal overhaldast

3.     Eleven har erstatningsansvar dersom bøker kjem bort eller blir øydelagde:

*   Ikkje innleverte bøker skal erstattast med innkjøpspris

4.    Du kan skrive namnet ditt på innsida av permen.

 Du har ansvar for ditt eksemplar av kvar bok. Ikkje byt med andre!

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00