Personlige verktøy

Subsections
 

Elevtjenesten

Elevtjenesten på skolen består av helsesøster, rådgiver og elevinspektør

 

Kontakt med elevtjenesten kan være aktuelt hvis du synes noe er vanskelig på skolen eller hjemme, hvis du ønsker hjelp til formidling av kontakt med helse-/sosialvesen, psykolog, logoped, NAV eller hvis du ønsker å snakke om mer personlige forhold.

 

Vi har taushetsplikt og vil bare formidle opplysninger videre etter avtale med elev/foreldre/foresatte om det skulle være aktuelt.

 

Elevtjenesten hjelper til med søknader om lån og stipend.  Vi hjelper også til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak hvis noen trenger ekstra støtte/hjelp i skolearbeidet.

 

Elevinspektør

Elevinspektør Hege Olin Ommedal er bindeleddet mellom elevene og ledelsen, og skal i samarbeid med rådgiver arbeide med elevråds-kontaktarbeid. Elevinspektør driver forebyggende arbeid mot problematferd og andre sosialpedagogiske oppgaver.  Elevinspektør er leder for ressursteamet ved skolen.

 

Du kan oppsøke elevinspektør i kontortiden på rom 407, eller avtale tid på telefon 55 33 75 12

 

Rådgivertjenesten

Rådgiver Øystein Mjømen og rådgiver Marie Høyvik skal være til hjelp for rektor og skolens øvrige personale i arbeid med å løse de sosialpedagogiske oppgavene ved skolen, og hjelpe elevene med yrkes- og utdanningsvalg

 

Du kan oppsøke rådgiverne i kontortiden eller avtale tid på telefon, du finner Øystein Mjømen på rom 409 med telefon 55 33 75 35 og Marie Høyvik på rom 408 med telefon 55 33 75 16

 

Helsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten på Bergen maritime videregående skole, Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever på videregående skole

 

Helsesøster Astrid Steinsland er til stede torsdager og fredager, og har «åpen dør» torsdag kl. 12:00-14:00 og fredag kl. 09:00-14:00.  Dvs. at elever kan komme uten timeavtale.

 

Helsesøster finner du på rom 408 med telefon 55 33 75 16

(mobiltelefon kun i arbeidstid 945 00 551)

 

 

Vi er her for deg! Ta kontakt ;)

 

 

 

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00