Personlige verktøy

Subsections
 

KS-Systemet

Kvalitetssystemet ved Bergen maritime skole

Dette er et lovpålagt styringsverktøy som primært skal sikre kvalitet i undervisningen ved skolen.

Kvalitetssystemet skal sikre at undervisningen foregår i henhold til målsetting og regelverk. Studenter og elever gir tilbakemeldinger på undervisningen og læringsmiljøet, og skolens ledelse foretar også selv interne revisjoner. Dette gir grunnlag for en kontinuerlig forbedring og vedlikehold av kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemet inneholder reglement, rutiner og retningslinjer for hvordan skolen skal drives. Dette sikrer forutsigbarhet for studenter og elever.

Bergen maritime skole har engasjert Det Norske Veritas (DNV) som eksternt sertifiseringsorgan av kvalitetssystemet. Skolen ble DNV-sertifisert første gang i mars 2003.

DNV foretar årlige revisjoner av systemet, og i oktober 2008 ble skolen sertifisert etter DNV-standard 3.401 – Maritime akademier.

 

Klikk her for å komme til KS-systemets nettside

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00