Personlige verktøy

Subsections
 

Om Austevoll maritime fagskule

Austevoll maritime fagskule ligg i Hordaland fylke, på Huftarøy i Austevoll kommune. Skulen deler lokaler med Austevoll vidaregåande skule.

Skulen er moderne med gode fasiilitetar for læring. Vi har store undervisningslokaler, utstyrt med E-beam tavler. Skulen nyttar It`s Learning som LMS. Vi disponerer opplæringsfartøyet «Stø Kurs» i periodar i tillegg til nye navigasjonssimulatorarar.

Austevoll er ein kommune med ei stor maritim næring både innan offshore og fiskeri som skulen har eit godt og nært samarbeid med. Dette er med å sikre at skulen sitt mål om ei utdanning med høg relevans blir ivaretatt.

Austevoll maritime fagskule er sertifisert som «maritimt akademi» av Det norske Veritas og har godkjenning av NOKUT for å tilby dekksoffisersutdanning. 

 

Kva er fagskule?

En fagskoleutdanning er ei yrkesretta utdanning som 

  • vil gje deg den praktiske kompetansen du treng for å fungere i arbeidslivet fra fyrste dag.
  • Fagskuleutdanning bygg på vidaregåande skule eller realkompetanse og er ei tertiær utdanning på lik line med høgskole- og universitetsutdanning. Ein fagskule må ha eit omfang på minst eit halvt år og maks 2 studieår

 

 

Fagskulen er er plassert på  nivå 5 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

 

 

  

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00