Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre

Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. Her finner dere som er elever og foreldre informasjon om elevenes skolemiljø.

 

Handlingsplan for å sikre elevene ved Bergen maritime et godt fysisk og psykososialt miljø 

Skolens handlingsplan gjelder fra 1. august 2015, den finner du her

 

Felles ordens- og adferds reglement ved de videregående skolene i Hordaland Fylkeskommune

Hordaland fylkeskommunes ordensreglement gjelder også for Bergen maritime, det finner du her

 

 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00