Internasjonalisering

Leonardo Da Vinci-programmet

Leonardo Da Vinci-programmet

Bergen maritime videregående skole deltar i Leonardo Da Vinci-programmet som er rettet mot fag- og yrkesopplæringen i Europa, og er en del av EU sitt program for livslang læring (LLP).

Les mer…

Utvekslingprogram - Fillipinene

Utvekslingprogram - Fillipinene

Bergen maritime har siden 2008 samarbeidet med John B.Lacson Colleges Foundation - Bacolod i Fillipinene. Målet er kulturutveksling og kompetanseheving.

Les mer…

Utvekslingsprogram - Spania

Utveksling til Cartagena, Spania stipend gjennom Leonardo da Vinci programmet EU sitt LifeLongLearning program

Les mer…

Intervju med studenter

Her kan du lese intervju med tre studenter som alle har vært på utveksling via Leonardo Da Vinchi-programmet.

Les mer…

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00