Bilder - Fillipinene

De norske elevene og kaptein Luis G. Evidente - leder for skolen


De norske elevene får tildelt sine uniformer og uniformseffekter

Even Eriksen

Even Eriksen holder takketale på vegne av de norske elevene

Fullskala bro

Alle fikk fadder - her gjør de lekser sammen

Maskinromsimulator

Guimaras - her ligger skolens sikkerhetssenter

Grottevandring på øyen Guimaras


Sightseeing til ulike fiskeoppdrettsanlegg

Elevene møter kvinnen som eier hele skolen - Dr.Mary Lou L.Arcelo

...de blir også invitert til ordførerens kontor! Ordfører i Bacolod - Evelio Leonardia

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00