Leonardo Da Vinci-programmet

Bergen maritime videregående skole deltar i Leonardo Da Vinci-programmet som er rettet mot fag- og yrkesopplæringen i Europa, og er en del av EU sitt program for livslang læring (LLP).
Gjennom programmet får elever tilbud om praksisplass ved bedrifter i Europa. Dette gir elevene en unik sjanse til å få internasjonal arbeidserfaring, samt å oppleve en annen kultur på en helt annen måte enn som turist.


Vi søker hvert år om midler til å sende både elever og lærere, og siden 2010 har vi årlig fått stipend til å sende tre elever og en lærer på et to-ukers opphold.


Når våre elever går ut i lære så møter de et internasjonalisert arbeidsmarked der gode språkkunnskaper og evne til å kommunisere på tvers av språklige og kulturelle grenser er viktig. At vår skole kan tilby internasjonal arbeidserfaring er positivt både for skolen og for elevene våre.


Foreløpig har vi et bilateralt samarbeid med en yrkesskole i Cartagena, Spania. Skolen heter CIFP Hesperides og tilbyr yrkesopplæring innen elektro og elektronikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kuldeteknikk, maritime fag samt hudpleie og frisør. Skolen er organisert omtrent som vår skole, med utdanning på videregående nivå og fagskolenivå.


Skolen bistår oss med å skaffe praksisplasser i bedrifter innen fagfeltet til våre elever, samt at de ordner med overnatting og andre praktiske anliggender. De siste fire årene har vi også tatt imot elever og lærere fra skolen, hovedsakelig fra maritime fag.

Les intervju med studentene

Se bilder fra turen

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00