Utvekslingprogram - Fillipinene

Bergen maritime har siden 2008 samarbeidet med John B.Lacson Colleges Foundation - Bacolod i Fillipinene. Målet er kulturutveksling og kompetanseheving.
Velkomstplakat for de norske studentene


I februar 2013 reiste lærerne Johan Aalvik og Edgar Træet Torgersen sammen med 11 elever til byen Bacolod i Fillipinene for å besøke den maritime høyskolen John B.Lacson Foundation-Bacolod. De norske ungdommene er alle elever på maritim videregående linje (TP2mar) ved Bergen maritime.


Les artikkelen: Norwegian Visiting Students Join Symbolic Wearing of Uniform and Paraphernalia      

Se bilder fra turen her!

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00