Praktisk informasjon

Her kan du lese om: Skolestart, Ny GIV, Ny elev-pc ordning, Helsetjenesten, KS-systemet, Legatordninger.
Elev-pc ordning

Elev-pc ordning

Informasjon om bruk av private maskiner i undervisningen for VG1 elever

Les mer…

Informasjon om skoleskyss (busskort)

Skoleskyss i videregående skole

Les mer…

Overgangen fra 10.klasse til videregående skole

Overgangen fra 10.klasse til videregående skole

Som deltager på Ny GIV vil du bli spesielt ivaretatt ved overgangen til Bergen maritime videregåande skole.

Les mer…

Helsetjeneste

Helsetjeneste

Velkommen til skolehelsetjenesten på Bergen maritime videregående skole.

Les mer…

KS-Systemet

KS-Systemet

Kvalitetssystemet ved Bergen maritime skole.

Les mer…

Legatordninger

Statutter Havnefogd Iversen og Hustrus legat Bergen Maritime deler årlig ut 4 legatporsjoner i Videregående skole og 3 legatporsjoner i Fagskolen.

Les mer…

Åpen dag på Bergen maritime

Bergen maritime, åpen dag 20. januar 2015

Les mer…

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00