Åpen dag på Bergen maritime

Bergen maritime, åpen dag 20. januar 2015

Tirsdag 20. januar 2015 (kl. 10:00 - 15:30) har vi igjen gleden av å invitere til åpen dag, velkommen!

Her kan elever fra regionens 10. klasser, enkeltelever og foreldre få et innblikk i hvilke tilbud skolen innehar.

Ulike stands blir bemannet med dagens elever og det blir også anledning til å møte representanter fra forskjellige bedrifter.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00