Helsetjeneste

Velkommen til skolehelsetjenesten på Bergen maritime videregående skole.


Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever på videregående skole.

 

Helsesøster Astrid Steinsland er tilstede torsdager og fredager, og har ”åpen dør” torsdag kl. 12.00-14.00 og fredag kl. 09.00-14.00. Dvs. at elever kan komme uten timeavtale.


Rom 408, Tlf. 55 33 75 16

Jobbmobil: 94 50 05 51 (kun tilgjengelig i arbeidstiden).

 

Til elevene:

Det legges nå vekt på at dere har ansvar for egen helse, og det er viktig at dere selv oppsøker skolehelsetjenesten når plager oppstår.

 

Skolehelsetjenesten driver ikke behandling, men kan gi råd og veiledning i forhold til fysiske, psykiske og sosiale problemer som påvirker elevens helse og trivsel på skolen.

 

Det er ikke alt vi kan hjelpe deg med, men det kan være fint å ha noen å snakke med. Er det behov for henvisning videre, kan du få informasjon og hjelp til dette.

 

Besøk hos helsesøster regnes ikke som fravær når det er dokumentert. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolens lærere, rådgiver, elevinspektør, OT/ PPT (Oppfølgingstjenesten / Pedagogisk - psykologisk tjeneste), fastleger, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 

Helsesøster deltar i skolens ressursteam, og har taushetsplikt. Det betyr samtykke fra deg dersom hun opplever at det er nødvendig å drøfte din situasjon med samarbeidspartnere når du ikke er tilstede.

 

Helsestasjon for ungdom fins i alle bydeler, og er et tilbud for deg som trenger hjelp eller har ting du lurer på.

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00