Informasjon om skoleskyss (busskort)

Skoleskyss i videregående skole

I Hordaland skal elevane som hovudregel nytte ungdomskort til skoleskyssen. Dette gjeld også elevar med avstand heim-skole over 6 km. Det betyr at funksjonsfriske elevar under 20 år som bur innanfor definerte område med tilfredsstillande kollektiv-tilbod på fritida ikkje har rett på gratis skolereisekort. Dei må løyse ungdomskort om dei ønskjer skyss. Heimelen for unnataket frå gratis skyss er i opplæringslova § 7-2 og forskrift til lova § 10-3. 

Unnatak frå ovarnemnde regel om ungdomskort er elevar over 20 år, eller som bur utanfor dei definerte områda med "tilfredstillande kollektivtilbod". Vilkåret er at dei oppfyller  krava i opplæringslova, dvs har meir enn 6000 meter mellom heim og skole eller av andre særskilde grunnar har rett på fri skoleskyss.

Elevar som ikkje har fylt 16 år før skolestart, må i tillegg til identifikasjonskort og ha med bevis på tildelt skoleplass når dei kjøper 30-dagars ungdomsbillett.

Ungdomskortet koster pr. 08.07.15 kr 350,-

BUSS/BYBANE
Alle  ordinære bussruter i Hordaland og Bybanen i Bergen med unntak av nattavganger og flybusser.

Kolumbus sine busser (inkl. nattavganger) i kommunene Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær og Vindafjord i Rogaland.

Kystbussen fra/til Haugesund (ved reiser mellom Bergen – Halhjem må en benytte lokalbuss, unntatt reiser fra Bergen til Halhjem og videre ferge til Tysnes)
På direktebusser gjelder ungdomsbilletten på hele strekningen mellom Bergen og Haukås (i Sveio)
Ekspressbussrutene mot Sogn og Fjordane fra/til fylkesgrensen
Haukeliekspressen fra/til fylkesgrensen
Trygt heim-rutene


BÅT

Alle hurtigbåtrutene i Hordaland (NB: Ingen plassreservasjon), men unntatt strekningen Bergen - Lygra – Fonnes/Vardetangen
Alle lokalbåtrutene i Hordaland

FERGE

Alle fergerutene i Hordaland inkludert Breistein – Valestrandsfossen og Masfjordnes – Duesundøy.

TOG

Alle lokaltog-rutene i Hordaland

NB!
Dersom du reiser med Skysskortet, husk å ta vare på aktiveringskvitteringen (påført gyldig til-dato) for fremvisning med NSB Lokaltog, ferjer, hurtigbåter og ekspressbuss.

Les mer om skoleskyss i vidaregåande skole 

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00