Overgangen fra 10.klasse til videregående skole

Som deltager på Ny GIV vil du bli spesielt ivaretatt ved overgangen til Bergen maritime videregåande skole.

- Oppfølging gjennom de to første årene.

 

 • I starten av august er det klart hvilken skole du skal begynne på. Da får du en telefon/ et brev fra skolen hvor du blir invitert til et besøk på skolen før skolestart, gjerne sammen med foreldrene dine.

 

 • Bergen maritime skole gir elever som er med i Ny GIV tilbud om et oppstartkurs før skolestart. Du får skriftlig invitasjon med nøyaktig tidspunkt, informasjon om hvor du skal møte opp og plan for dagen i god tid. Du vil også få en påminnelse via sms et par dager før samlingen. Denne dagen får du møte:
  • Ny GIV lærer, elevinspektør og rektor
  • Innhold er: informasjon om skolen, innføring i lesing og regning ved skolen, omvising og lunch.

 

 • Du får kontakt med Ny GIV-lærerne ved skolen vår senest i løpet av første uke etter skolestart.
      
 • Ny GIV-lærerne vil holde kontakt med deg gjennom skoleåret. Det blir satt opp faste undervisningsøkter og faste kontortider der du kan oppsøke NY-Giv lærerne.

 

 • Alle Vg1-elevene med foresatte blir invitert til en startsamtale med kontaktlærer en av de første dagene. Vi vil gjerne at foresatte er med på denne samtalen. Målet med samtalen er at kontaktlærerne blir kjent med dere slik at du kan få en best mulig start på videregående skole. Vi ber om at du tar med skjemaet fra oppsummeringssamtalen som du hadde med Ny GIV-læreren din ved avslutning av Ny GIV på      ungdomsskolen. (Ta kontakt med ungdomsskolen dersom du har mistet skjemaet).
    
 • Etter ca. en måned gjennomfører vi en kartlegging i lesing, skriving, regning og eventuelt engelsk for alle VG1-elevene. På bakgrunn av kartleggingsresultatene vil vi diskutere med deg hvilke behov du har for oppfølging. Dine foresatte får mulighet til å delta på denne samtalen.

 

 • Ny GIV-lærerne inviterer alle elever som er med i Ny GIV til en times samling annenhver måned.  Du får tilsendt en møteplan ved skolestart. I tillegg får du invitasjon i god tid før hver samling. På møtet snakker vi om hvordan dere trives på skolen, om utfordringer og om hva vi kan gjøre for å imøtekomme behovene du har.

 

 • Skolen har følgende tilbud om ekstra oppfølging: vi har studieverksted hvor det blir satt opp timeplanfestet tid, her blir det undervist i lesing og regning, samt andre fag.

 

Ta kontakt med kontaktlæreren din eller med Ny GIV-lærerne ved skolen dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. 


Les mer om Ny GIV på Kunnskapsdepartementets side

Les mer om Ny GIV på Utdanningsdirektoratets side


Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00