VG2 Industriteknologi

Programområdet legger grunnlaget for jobb innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon.

 

Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatiserte og datastyrte arbeidsplasser.

 

Utdanning i industriteknologi skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet samt legge grunnlaget for tverrfaglig tenkning.

 

Du som velger industriteknologi bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

 

Etter eksamen kan du søke lærlingplass og siden få fagbrev.

 

arkivert under: ,

Bergen: Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen (ved Legevakten). Postadresse: Postboks 6065, 5892 Bergen. Telefon: +47 55 33 7500

Bergen maritime avdeling Austevoll:  5392 Storebø, Telefon: 56 18 20 00